Trung tâm TIN HỌC & NGOẠI NGỮ- HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Trung tâm TIN HỌC & NGOẠI NGỮ
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Thông báo về thời hạn học tập của sinh viên các lớp K35 (2015 - 2019) và K37B (2017 - 2019) hệ đại học chính quy tại Học viện

Đại học 23-08-2021 1011 lượt xem

Cùng chuyên mục